Wat is het BBB-intranet

BBB streeft ernaar op een kostenefficiënte en hedendaagse manier de belangen van haar leden te behartigen. Daartoe werd het BBB-intranet in samenwerking met ESC Bvba. opgezet.

Het BBB-intranet heeft enkele doelstellingen voor ogen :

1. het BBB-lid op een gebruiksvriendelijke manier:

  • toelaten zich in te schrijven voor seminaries
  • een overzicht geven van zijn inschrijvingen op seminaries,
  • een overzicht geven van toekomstige seminaries,
  • toelaten zijn gegenereerde facturen te bekijken
  • toelaten zijn lidmaatschap aan te vragen of te verlengen
  • nuttige documenten beschikbaar stellen in een afgeschermde omgeving
  • op de hoogte te houden van de actualiteit via nieuwsberichten

2. het bestuur toelaten de vereniging op een overzichtelijke en kostenefficiënte manier te beheren.

3. Het maximaal informeren van BBB-leden over evoluties en trends in de boekhoudsector.

Dit intranet wordt gratis ter beschikking gesteld aan de leden van BBB.