Reguliere seminariereeksen

Reguliere seminaries

 

Jaarlijks worden er 14 reguliere reeksen gehouden op de 7 diverse locaties met specifieke onderwerpen voor de beroepsbeoefenaars. (IAB-BIBF-IBR) Al deze seminaries zijn erkend door de diverse instituten en kunnen zonder voorafgaandelijke inschrijving worden bijgewoond door het BBB-lid op de locatie van zijn keuze.

Tot het documentatiemateriaal behoort  altijd minimum een gedrukte syllabus. In een vier tot zestal seminaries wordt zelfs een boek voorzien uit de boekenreeks van BBB-vzw, uitgegeven door uitgeverij Gompel & Svacina. Alle aanwezigen krijgen deze documentatie gratis aangeboden.

Betalende inschrijvingen op de modules van de stagereeks(en)

Hier worden eveneens de afzonderlijke modules van de stagereeks(en) opgenomen waarop eventueel afzonderlijk dient te worden ingeschreven en waarvoor een afzonderlijke factuur wordt gegenereerd per gekozen module. Deze modules zijn slechts beperkt beschikbaar voor een klein aantal stagiairs (3 tot 5) die desgevallend reeds eerder de volledige reeks hebben gevolgd. Van zodra het toegelaten maximum is bereikt wordt deze modulaire inschrijvingstool automatisch afgesloten.