Geschiedenis

naamgeving

De beroepsvereniging werd opgericht op tien januari negentienhonderd zesennegentig onder de naam “Beroepsvereniging Van Zuidvlaamse Bedrijfsrevisoren – Accountants – Boekhouders – Belastingconsulenten” vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “BZRABB-vzw”. De onderhandse akte werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart negentienhonderd zesennegentig onder het nummer N.006663. De statuten werden diverse malen gewijzigd. Deze wijzigingen werden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht december negentienhonderd achtennegentig onder N.016055, van achtentwintig maart tweeduizend en drie onder nummer N. 006100 en tenslotte van dertien september tweeduizend en zes onder nummer N. 0141684.

 

BTW-plichtigheid

Sinds 01/01/2012 is onze vereniging BTW-plichtig.

 

Ledenaantal

Na deze vele jaren van kwaliteit leveren, zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevende beroepsvereniging van en voor bedrijfsrevisoren, accountants, belastingsconsulenten, boekhouders en boekhouders-fiscalisten met reeds meer dan 1800 toegetreden leden.