Soorten BBB-lidmaatschap

Bij BBB kan u zowel als derde éénmalig deelnemen aan een seminarie of u kan zich registreren als lid.

Er bestaan 3 soorten lidmaatschap binnen BBB: 

 

 • Toegetreden leden

Elke natuurlijke persoon die lid is van één van de Instituten, hetzij als effectief lid, hetzij als stagiair, alsook iedere ander natuurlijk persoon die geen lid is van één van de Instituten maar sterke interesse betoont voor de door BBB-vzw georganiseerde activiteiten, kan op eenvoudige wijze, met name door de betaling van het jaarlijks vastgesteld lidgeld van de beroepsvereniging, toegetreden lid worden. Ten uitzonderlijken titel kan de raad van bestuur beslissen een “toegetreden lid” te weigeren. Indien dit lid reeds zou hebben betaald wordt dit lidgeld uiteraard terugbetaald. De beslissing van de raad moet niet worden gemotiveerd.

Om lid te worden, registreert u zich gewoon op het BBB-intranet.

Voor het werkingsjaar 2016 tellen we meer dan 1800 toegetreden leden.

 

 •          Effectieve leden

De effectieve leden hebben de rechten en de verplichtingen die hen zijn toegekend door de wet en de statuten.

Om weerhouden te worden als effectief lid, dient de kandidaat minstens aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1.        gedurende drie jaren ingeschreven zijn op de lijst van het BIBF, het IAB, het IBR of elk ander door de wet of decreet ingesteld instituut, en
 2.        gedurende drie opeenvolgende jaren toegetreden lid zijn van de beroepsvereniging BBB-vzw.
 3.        zijn/haar kandidatuur stellen per aangetekende en gemotiveerde brief aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Opsomming van de huidige effectieve leden van de beroepsvereniging:

 1.        De heer COCQUYT Patrick, Stenemolenstraat 42 te 9870 ZULTE,
 2.        De heer DEMUYNCK Ronny, Middenstraat 15 te 8830 HOOGLEDE,
 3.        De heer DELEU Patrick, Baronstraat 59 te 8870 EMELGEM,
 4.        De heer DE RUDDER Noël, Ten Hogen 103 te 9170 DE KLINGE
 5.        De heer DUJARDIN Piet, Kortrijkstraat 12 te 8560 WEVELGEM,
 6.        Mevrouw FRAEYMAN Rita, Meulestee 1 te 8310 ASSEBROEK,
 7.        De heer HILLEWAERE Jean-Marie, Rietvoornstraat 26 bus 403 te 8530 HARELBEKE,
 8.       De heer MARYNS Carlos, Muizelstraat 4 te 9041 OOSTAKKER
 9.       Mevrouw NOTERMAN An-Karlien, D’Hoppe 68 te 7880 VLOESBERG,
 10.       De heer NOTERMAN Freddy, Rovorst 7 te  9660 BRAKEL,
 11.       De heer SCHRAEPEN Xavier, Leuvenselaan 443 te 3300 TIENEN,
 12.       De heer SOENS Christian, C. Verschaevestraat 98 te 8510 MARKE,
 13.       De heer VAN HEYSTE Christophe, Nieuwpoortsesteenweg 591 te 8400 OOSTENDE,
 14.       De heer VANBIERVLIET Frank, Deken Degryselaan 17 te 8500 KORTRIJK,
 15.       De heer VANHOUTTE Luc, Zwaluwenstraat 157 te 8400 OOSTENDE,
 16.       De heer VANNESTE John, Aalststraat 68 te 9700 OUDENAARDE,
 17.       Mevrouw GOEDEFROY Erna, Van Overbekelaan 182/43 te 1083 GANSHOREN

 

 • Ereleden

De titel van erelid wordt door de raad van bestuur toegekend aan personen die uitzonderlijke diensten bewezen hebben aan de vereniging. 

Opsomming van de huidige ereleden: 

 1.        De heer CALLAERTS Hugo, Prins Albertstraat 93 te 8800 ROESELARE